• Zwroty i reklamacje

INFORMACJE PRAWNE W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁY WSKAZANE W REGULAMINIE.

NIEMNIEJ W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ JAKIEGOKOLWIEK PROBLEMU Z ZAMÓWIENIEM ZACHĘCAM DO KONTAKTU